B

Bèta-blokkers bepaalde middelen toegepast bij hoge bloeddruk; bepaalde hartklachten of verhoogde oogdruk
Bèta-sympaticolytica bepaalde middelen toegepast bij hoge bloeddruk; bepaalde hartklachten of verhoogde oogdruk (bèta-sympaticolytica)
Bacil bacteriëndodend middel
Bactericide Vrije portie
Bacterinmie aanwezigheid van bacteriën inhet bloed
Bacterioïd gelijkend op bacteriën
Bacteriologisch met betrekking tot bacteriën
Bacteriostaticum stof die de toename van bacteriën belemmert
Balanitis ontsteking van de eikel
Barrier barriëre
Basaal met betrekking tot een stof die zout vormt
Base bepaalde groep middelen met rustgevende; slaapverwekkende en/of spierverslappende eigenschappen (benzodiazepinen)
Benigne goedaardig
Beschermend beschermend
Beta-Blokkeerder geneesmiddel dat de bloeddruk regelt
Bifasisch in twee tijden verlopend
Bilateraal in twee richtingen
Biliair met betrekking tot gal
Bio-Equivalent met dezelfde kracht en uitwerking
Bioavailability biodisponibiliteit
Biochemisch met betrekking tot de omzetting van stoffen in levende wezens
Biodegradatie natuurlijke afbreekbaarheid
Biologisch met betrekking tot levende wezens
Biopsie weefselonderzoek
Biosynthese aanmaak op natuurlijke manier
Biotransformatie omvorming van stoffen binnen het levende weefsel
Blefaritis ontsteking van een ooglid
Blisterverpakking verpakking van plastic
Bloedglucoseregulerende middelen bloedsuikerregulerende middelen
Bloedglucoseverhogende middelen bloedsuikerverhogende middelen
Bloedglucoseverlagende middelen bloedsuikerverlagende middelen
Blok stremming
Bolusinjectie zware inspuiting in één keer
Borborygmus darmgeruis
Bradycardie ongewoon langzame hartslag
Bradykinesie verlangzaming van de bewegingen
Bradypnoe vertraagde ademhaling
Breedspectrum met een breed werkingsgebied
Bronchiaal met betrekking tot de luchtpijp-takken
Bronchinctasie verwijding van de luchtpijn-vertakkingen
Bronchitis ontsteking van de luchtpijptak
Bronchoconstrictie vernauwing van de luchtpijp-takken
Bronchodilatatie verwijding van de luchtpijp-takken
Bronchopneumonie longontsteking die uitgaat van de luchtpijptakken
Bronchopulmonair met betrekking tot de lucht-pijptakken en de longen
Bronchospasme kramp van de luchtpijptakken
Bronchus luchtpijptak
Buccaal van de wang
Buccofaryngeaal met betrekking tot de mond en de keel
Bulbair met betrekking tot het verlengde merg
Bulleus blaarvorming
Bursitis ontsteking van een slijmbeurs