D

Darmflora darmbacteriën
Decompensatie onvoldoende aanvulling
decompensatio cordis hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) (decompensatio cordis)
decongestiva middelen die slijmvlieszwelling tegengaan (decongestiva)
Decongestivum middel dat zwelling vermindert
Decorum fatsoen
Decubitus doorligwonde
Defecatie stoelgang
Defibrillatie elektrische behandeling van hartritmestoornis
Deficiëntie tekort
Deficit gebrek
Degeneratief wat aantasting veroorzaakt
Degradatie afbraak
Dehydratatie de-hydratie; tekort aan vocht in de weefsels; onttrekking van vocht aan de weefsels
Delirium waanzinnigheid; acuut psychische stoornis t.g.v. lichamelijke aandoening; vergiftiging of onthouding van middelen
Dementie geesteszwakte
Demulcens strelendgeneesmiddel; middel om huid; slijmvliezen enz. wekerte maken
Dendritisch vertakt
Dentitie tanden krijgen
Dependent afhankelijk
Depersonalisatie vervreemding van zichzelf
depersonalisatie vervreemding van zichzelf of van het eigen gevoel (depersonalisatie)
Depigmentatie verdwijning van kleur
Depletie lediging; ontlasten van lichaamsvloeistof
Depolarisatie vermindering van de elektrische lading in een zenuwcel
Depressie neerslachtigheid
depressie (ernstige) neerslachtigheid (depressie)
Deprivatie gemis
Derivaat derivans; chemische verbinding; afgeleiduit een andere verbinding; afleidendmiddel
Dermatitis huidontsteking
dermatitis huidontsteking (dermatitis)
Dermatofytose atletenvoet; huidschimmelziekte
Dermatologisch met betrekking tot de huidziekten
Dermatomycose schimmelziekte van de huid
Dermatose huidziekte
Dermografie netelroosschrift
Desensibilisatie ongevoelig maken vooreen antigeen of allergeen
Desinfectans ziektekiemdodendmiddel
Desoriëntatie verlies van besef voor tijden; ruimte; verwardheid
Desquamatie vervelling
Detectie opsporing; ontdekking
Detergens geneesmiddel dat zuivert
Detoxicatie de-toxificatie; ontgifting
Diabetes suikerziekte
Diagnose vaststelling van een ziekte
Diagnostica middelen voor het stellen van een diagnose
Dialyse kunstnierbehandeling
Diameter middellijn
Diaphoresis zweetafscheiding
Diarree buikloop
Diastolisch met betrekking tot verslapping van hart en bloedvaten
Diathermie doorwarming van zieke organen
Diathese vatbaarheidvooreen ziekte
Differentiatie ontwikkeling in een bepaalde richting; het zich ontwikkelen van cellen; weefsels etc. tot eenheden met bepaalde eigenschappen en eigen karakter.
Diffusie vermenging van twee ongelijk-soortige stoffen
Diffuus zonderscherpe begrenzing
Difterie Kwaadaardige slijmvliesontsteking
Digestief met betrekking tot de spijsvertering
Digitalisatie toediening van geneesmiddelen bij hartziekten
Dilatatie verwijding
Diplopie dubbelzien
Direct rechtstreeks
Discoid schijfvormig
discopathie veroudering of aandoening (pathie) van een tussenwervelschijf (discus).
Dislocatie ongewone verplaatsing
Dispositie aanleg
Dissemineren uitzaaien
Dissociatie uiteenval
Distaal naarhet einde van de ledematen toe
Distentie uitrekking
Distilleren zuiveren
Distorsie verstuiking
Distributie verdeling
Diurese afscheiding van urine
Diureticum urinedrijvend middel, bevordert de urineproductie
Diurnus wat overdag plaatsheeft
Diverticulitis ontsteking van de darmuitstulpingen
Documenteren staven
Dominantie overheersing
Donor Donor
Doping stimulerende middelen
Dorsaal aan de rugzijde
Dosering verstrekte hoeveelheid
Doseringsregime regeling in verbandmet de toediening van geneesmiddelen
Dosis hoeveelheidvan een geneesmiddel
Drainage vochtafvoering
Dubbelblind zondermedeweten van de zieke en de arts bijv. bij onderzoek nieuw geneesmiddel
Ductus afvoerbuis; kanaal
Duodenum twaalfvingerige darm
Dura Mater harde hersenvlies
Dysartrie uitspraakgebrek; spraakstoornis
Dyscrasie gestoorde gezondheid
Dysenterie rode loop; bloeddiarree
Dysfagie slikstoornis
Dysforie sombere grondstemming
Dysfunctie gestoorde werking
Dysgenesie gebrekkige ontwikkeling
Dysgeusie smaakstoornis
Dyskinesie bewegingsstoornis
Dysmennorroe pijnlijke maandstonden
Dyspareunie paringspijn
Dyspepsie gestoorde spijsvertering
Dysplasie ongewone ontwikkeling; misvorming; abnormale vorming en groei van weefsel
Dyspnoe kortademigheid
Dystonie stoornis in de spierspanning
Dysurie moeilijk of pijnlijk urineren