F

facialgie pijn in (een deel van) het gelaat
Feochromocytoom gezwel van het bijniermerg kan gepaard gaan met plotselinge sterke bloeddrukverhoging; heftige hoofdpijn; zweten en versnelde hartslag
Fotosensibiliteit overgevoeligheid voor licht of zonlicht