H

H2 receptorantagonisten middelen toegepast bij maagklachten (zoals zuurbranden) en maagdarmzweren (H2 receptorantagonisten)
Habitueel uit gewoonte
Haematemesis bloedbraken
Haematopoetica middelen die de aanmaak van bepaalde bloedcellen bevorderen
Hallucinatie zinsbedrog; waanvoorstelling
Hartblok bepaalde stoornis in de geleiding van het hart; leidend tot ritmestoornissen
Hartfalen onvoldoende pompkracht van het hart
Hartglycosiden middelen die de pompkracht van het hart bevorderen
Heesheid heesheid
Hematologisch met betrekking tot de leer van het bloed
Hematoom bloeduitstorting in de huid
Hematurie bloedwateren
Hemeralopie nachtblindheid
Hemiplegie halfzijdige verlamming
Hemodialyse bloedzuivering door middel van een kunstnier
Hemofilie bloederziekte
Hemolyse vernietiging van de rode bloedlichaampjes
Hemolytische anemie bloedarmoede als gevolg van te grote afbraak van het bloed
Hemopathie bloedziekte
Hemoperfusie bloedzuivering door middel van een kunstnier
Hemopontisch bloedvormend
Hemopton bloedspuwen
Hemorragie bloeding
Hemorroïde aambei
Hemostase bloedstelping
Hemostatica bloedstelpend middel; middelen die de bloedstolling bevorderen
Heparine een bepaald middel dat het vormen van bloedstolsels tegengaat
Heparinoïden middelen die het vormen van bloedstolsels tegengaan
Hepatisch met betrekking tot de lever
Hepatitis leverontsteking
Hepatobiliair met betrekking tot lever en gal
Hepatocellulair met betrekking tot de levercellen
Hepatomegalie leververgroting
Hepatotoxiciteit vergiftiging van de lever
Hepatotoxisch wat de lever beschadigt
Herediteit erfelijkheid
Hermetisch luchtdicht
Hernia breuk
Herpes Simplex koortsuitslag
Herpes Zoster gordelroos
Hirsutisme overmatige beharing
Histologisch met betrekking tot de weefselleer
Homeostase zelfregulering
Homogeen gelijksoortig
Homoloog overeenkomstig
Hormonaal met betrekking tot hormonen
Hospitalisatie opneming in een ziekenhuis
Humeralis met betrekking tot de schouder
Humeroscapulair met betrekking tot de schouder en het schouderblad
Humor lichaamsvocht; vochtigheid
Humoraal met betrekking tot de lichaamsvochten
Hydradatie chemisch proces waarbij water aan een scheikundige verbinding wordt toegevoegd
Hydro-Alcoholisch met betrekking tot water en alcohol
Hydrocephalus waterhoofd
Hydrofiel wateropslorpend
Hydrofoob waterafstotend
Hydrolyse splitsing van scheikundige verbindingen onder opneming van water
Hygiënisch met betrekking tot de lichaamszorg
Hyperaciditeit overmaat van zuurafscheiding in de maag wat kan leiden tot zuurbranden
Hyperaldosteronisme verhoogde produktie van hormonen door de bijnierschors
Hyperalgesie verhoogde gevoeligheid voor pijn
Hyperbaar onder verhoogde druk
Hypercapnie te hoog CO2 gehalte van het bloed
Hyperemesis overmatig braken
Hyperemie bloedaandrang; overmatig bloedgehalte van een orgaan of lichaamsdeel
Hyperesthesie overmatige gevoeligheid
Hyperglykemie verhoogd suikergehalte in het bloed
Hyperhidrosis overmatige zweetafscheiding
Hyperkaliëmie te hoge kaliumspiegel in het bloed
Hyperkeratose overmatige verhoorning van de huid
Hyperkinesie overmatige bewegingsdrang
Hyperlipidemie verhoogd vetgehalte in het bloed
Hypermagnesiëmie te veel magnesium in het bloed soms gepaard gaande met sufheid; lage bloeddruk; lage lichaamstemperatuur en stoornissen in de werking van het hart
Hypernatriëmie te veel natrium in het bloed gepaard gaande met rusteloosheid; spierzwakte; sufheid; stuipen en mogelijk bewusteloosheid
Hyperostose beenuitwas; op verschillende plaatsen optredende botverdikking
Hyperplasie bovenmatige vermeerdering van weefsel
Hyperpyrexie hoge koorts
Hyperreflexie verhoogde beantwoording van prikkels; verhoging van reflexen
Hypersecretie verhoogde afscheiding
Hypersensitiviteit verhoogde gevoeligheid
Hyperstimulatie overmatige prikkeling
Hypertensie verhoogde bloeddruk
Hyperthermie verhoogde lichaamstemperatuur
Hyperthyroïde overmatige werking van de schildklier
Hypertonie verhoogde spanning
Hypertrichose overmatige haargroei
Hypertrofie bovenmatige groei
Hyperuricemie te hoog urinezuurgehalte in het bloed (zoals bij jicht)
Hyperurikemie overmaat aan urinezuur in het bloed
Hyperventilatie angstige ademhaling; overbeademing
Hypervitaminose overmaat aan vitamine
Hypervolemie te groot bloedvolume
Hypnotica slaapmiddelen
Hypnotisch met betrekking tot hypnose (een tijdelijke trance-achtige toestand)
Hypoacousis hardhorigheid
Hypochondrie overdreven bezorgdheid om de eigen gezondheid
Hypodermaal onder de huid toegediend
Hypofysair met betrekking tot het hersenaanhangsel
Hypoglykemie te laag gehalte aan bloedsuiker
Hypogonadisme onvoldoende werking van de geslachtklieren
Hypokaliëmie verlaagde kaliumspiegel van het bloed
Hypokaliëmie te weinig kalium in het bloed; in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid
Hypomagnesiëmie te weinig magnesium in het bloed
Hypomanie lichte vorm van ziekelijke aandrift
Hypomanie lichtere vorm van overdreven opgewektheid gepaard gaande met het hebben van veel energie
Hyponatriëmie te weinig natrium in het bloed
Hypoplasie onvoldoende ontwikkeling
Hyposensibilisatievloeistoffen middelen die worden gebruikt om de overgevoeligheid voor een bepaalde stof te verminderen
Hypotensie lage bloeddruk
Hypotensief wat de bloeddruk verlaagt
Hypothalamisch met betrekking tot een deel van de tussenhersenen
Hypothermie onderkoeling
Hypothese veronderstelling
Hypothyroïdie onvoldoende werking van de schildklier
Hypotonie verlaagde spierspanning
Hypotrofie onvoldoende groei
Hypourikemie onvoldoende urinezuur in het bloed
Hypoventilatie tekortschietende ademhaling
Hypovitaminose tekort aan vitamine
Hypovolemie onvoldoende bloedtoevoer
Hypoxemie zuurstoftekort in het bloed
Hypoxie zuurstoftekort in de weefsels
Hysterectomie verwijdering van de baarmoeder