I

I.C. (intensive care) intensieve zorg
Iatrogeen door medisch ingrijpen veroorzaakt
Ichthyose visschubbenziekte
Icterus geelzucht
Identiek van dezelfde oorsprong
Identificatie vereenzelviging
Idiopathisch van onbekende oorzaak
Idiosyncrasie aangeboren overgevoeligheid voor bepaalde voedings- en geneesmiddelen
Ileitis ontsteking van de kronkeldarm
Ileus belemmering van de darmwerking
Immaturiteit onrijpheid
Immobilisatie onbeweeglijk maken
Immunisatie opwekken van onvatbaarheid
Immuniteit onvatbaarheid voor een ziekte
Immunogeen wat onvatbaarheid veroorzaakt
Immunologisch met betrekking tot onvatbaarheid voor schadelijke invloeden
Immunomodulantia middelen die invloed hebben op de natuurlijke afweer
Immunosuppressiva middelen die de natuurlijke afweer onderdrukken
Immunosuppressivum afweeronderdrukker
Immuun onvatbaar
Impetigo etterige huidontsteking
Implantatie inplanting
Implicatie verwikkeling
Impotentie onvermogen tot geslachtsgemeenschap
Impregnatie binnendringen van de zaadcel in de eicel
In Situ op de gewone plaats
In Vitro in een reageerbuis
In Vivo in het levende organisme
Inactief onwerkzaam
Inadequaat niet passend
Incarceratie inklemming
Incidenteel bijkomend
Incidentie voorkomen per jaar
Incisie insnijding
Incisief snijdend
Inclusief met inbegrip van
Incompatibel onverenigbaar
Incontinentie onvermogen om urine of ontlasting op te houden
Incontinentie niet kunnen ophouden van urine en/of ontlasting (incontinentie)
Incorporatie vermenging
Incubatie 1. sluimeren (niet actief zijn) van een ziektekiem 2. laten groeien van bacteri?n (kweken) in een thermostaat
Incuberen incubatie – 1. sluimeren (niet actief zijn) van een ziektekiem 2. laten groeien van bacteri?n (kweken) in een thermostaat 3. uitbroeden van eieren.
Indicatie aanwijzing
Indicatief aanduidend
Indiceren aanwijzen
Indirect niet rechtstreeks
Individueel afzonderlijk
Inductie gevolgtrekking
Induratie verharding
Inertie traagheid
Infantiel kinderlijk
Infarct plaatselijke bloedeloosheid van weefsel
Infaust ongunstig
Infectie besmetting met ziektekiemen
Infiltratie vochtafzetting
Inflammatie ontsteking
Influenza griep
Infusie toedienen van vloeistoffen
Infuus vochttoediening in de bloedvaten
Ingestie innemen van voedsel en drank
Inguinaal met betrekking tot de liesstreek
Inhalatie inademing van dampen
Inherent samengaand
Inhibitie remming
Initiële Dosis aanvankelijke hoeveelheid van een geneesmiddel
Initiaal initieel
Injectie inspuiting
Innervatie zenuwwerking
Inoperabel niet meer heelkundig te behandelen
Inotroop van invloed op de hartspier
Insertie aanhechting
Insomnia slapeloosheid
Inspiratie inademing
Instabiliteit onbestendigheid
Instillatie indruppeling
Instructie order
Insufficiëntie onvoldoende werking
Insufficiëntie ontoereikende werking
Insult aanval
Intact in goede staat
Integriteit ongeschonden toestand
Intelligentie verstandelijke begaafdheid
Intensiteit sterkte
Intensive care (I.C.) intensieve zorg
Intentietremor beving bij beweging
Interactie onderlinge beïnvloeding
Intercostaal tussen de ribben
Interferentie verstoring
Interindividueel van mens tot mens verschillend
Intermediair in het midden liggend
Intermitterend met onderbrekingen
Intern inwendig
Interpretatie uitleg
Interstitiële nefritis ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine; koorts en pijn in de flanken
Interstitieel tussenliggend
Intertrigo wondpijn van de huid
Interval tussenperiode
Interventie ingreep
Intervertebraal tussen twee wervels
Intestinaal met betrekking tot de darm
Intolerantie onvermogen om te verdragen
Intoxicatie vergiftiging
Intra-Individueel bij dezelfde mens verschillend
Intra-Oculair in het oog
Intramusculair in de spier
Intrathecaal binnen de hersen- of ruggemergsvliezen
Intravasaal intravasculair; in een (bloed)vat
Intraveneus In de ader
Intrinsiek wezenlijk
Intubatie inbrengen van een buis
Invalideren ongeldig maken
Invasief waarbij een instrument in een orgaan ingebracht wordt
Invertsuiker mengsel van gelijke delen druivesuiker en vruchtesuiker
Involutie natuurlijke veroudering
Ionisatie ontleding in ionen (de kleinste elektrisch geladen deeltjes)
Ionogram beeld van de ontleding in ionen
Iridocyclitis gepaarde ontsteking van regenboogvlies en straallichaam
Iritis regenboogvliesontsteking
Irreversibel onomkeerbaar
Irrigatie besproeiing
Irrigatie uitspoeling
Irritatie prikkeling
Ischemie plaatselijk tekort aan bloedtoevoer
Isocoor gelijk van grootte (bijv. bij pupillen)
Isoleren afsluiten
Isotonisch isotoon; van gelijke osmotische druk als de omgeving