L

Labiel onstandvastig; wankelbaar
Laceratie weefselverscheuring
Lacrimaal met betrekking tot tranen
Lactatie borstvoeding
Laryngitis slijmvliesontsteking van het strottehoofd
Lassitudo vermoeidheid
Latent sluimerend
Latentietijd tijd tussen prikkeling en reactie
Lateraal zijdelings
Laxativum middel dat de stoelgang bevordert
Lenticulair lensvormig
Lesie letsel
Letaal dodelijk
Lethargie ziekelijke slaaptoestand
Leukemie bloedkanker
Leukocytair met betrekking tot de witte bloedlichaampjes
Leukocytose te veel witte bloedcellen
Leukopenie vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes
Leukoplakie witte vlekken; plekvormige witte verkleuring van slijmvlies door chronische ontsteking
Leukorroe witte vloed
Levercirrose ernstige leverziekte gekenmerkt door een blijvende aantasting van het leverweefsel
Leverfunctie werking van de lever
Libido geslachtsdrift
Lichenificatie huidverdikking
Ligament bindweefselband
Limbisch met betrekking tot een rand
Lineair lijnvormig
Lipide vetachtige stof
Lipidenverlagende middelen middelen die vetten (o.a. cholesterol) in het bloed verlagen
Lipodystrofie stoornis in de vetstofwisseling
Lipofiel door vet aangetrokken
Lipoproteïne verbinding van eiwit en vetachtige stof
Liposoom vetdeeltje met opgelost geneesmiddel binnenin
Liquifilm
Liquor vloeistof
Lithiasismiddelen middelen tegen gal- of nierstenen
Livedo blauw-zwarte huidverkleuring
Lobus kwab
Lochia kraamvloed
Locomotorisch met betrekking tot verplaatsing
Locoregionaal in hetzelfde lichaamsdeel
Lokaal plaatselijk; van beperkte omvang
Lokalisatie plaatsbepaling
Longemfyseem longaandoening als gevolg van verlies van elasticiteit van het longweefsel gepaard gaande met (ernstige) kortademigheid (longemfyseem)
Luetisch door de geslachtsziekte veroorzaakt
Lumbaal met betrekking tot de lende
Lumbag spit; lendenpijn
Lumen natuurlijke holte
Luxatie ontwrichting
Lyell syndroom ernstige; acute (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (Lyell syndroom)
Lymfadenopathie afwijking van de lymfeklieren
Lymfocytair met betrekking tot de witte bloedlichaampjes
Lymfoom lymfekliergezwel
Lymphangitis ontsteking van de lymfevaten
Lyofilisaat resultaat van vriesdroging
Lytisch oplossend
Lytische laesies Een lytische laesie is destructie (afbraak) van bot dat te wijten is aan een ziekteproces, zoals kanker. Als kankercellen uitzaaiingen hebben in het bot (beenweefsel) kan dit de botstructuur veranderen. Het proces waarbij delen van het bot worden beschadigd wordt osteolyse (osteolysis) genoemd. Lytische leasies kunnen het bot verzwakken en vergroten het risico op botbreuken of andere problemen. Bij uitzaaiingen ervaren de pati├źnten vaak pijn.