M

Maagdarmulcera maag- en darmzweren
Maceratie verweking
Macula vlek
Maculopapuleus met vlekken gepaard
Malabsorptie gebrekkige opname van voedingsstoffen
Malaise gevoel van onwelzijn
Malformatie misvorming
Maligne kwaadaardig
Maligne neurolepticasyndroom ernstige aandoening als gevolg van gebruik van neuroleptica; die zich kan uiten in spierstijfheid; sterke bewegingsdrang; hoge koorts; transpiratie; speekselvloed; verminderd bewustzijn
Mammair met betrekking tot de vrouwelijke borstklier
Manie ziekelijke neiging
Manie; manische perioden (perioden van) overdreven opgewektheid gepaard gaande met het hebben van veel energie
Manifest onmiddellijk herkenbaar
Manifestatie waarneembaar verschijnsel
Manisch ziekelijk aangelegd
Manische depressiviteit terugkerende perioden van overdreven opgewektheid afgewisseld met perioden van ernstige neerslachtigheid
Maskeren verbergen
Massage manuele behandeling
Massief sterk
Masticatoir met betrekking tot het kauwen
Mastitis onsteking van de borstklier
Mastocyt mestcel
Mastodynie pijn in de borstklier
Mastoiditis ontsteking van het slaapbeen; veroorzaakt door ontsteking van het middenoor
Maxillair met betrekking tot de bovenkaak
Maximaal het grootst mogelijk
Maximum grootst mogelijke hoeveelheid
Mechanisme samenstel van bewegende delen
Mediëren bemiddelen
Mediaan op de middellijn
Mediator hulpmiddel
Medicament medicijn
Medicatie voorschrijven van geneesmiddelen
Medicinaal geneeskrachtig
Medisch geneeskundig
Medullair mergachtig
Megacolon vergrote karteldarm
Megaloblastair met vergrote moedercellen in de rode bloedlichaampjes
Melaena zwarte stoelgang
Melancholie ernstige neerslachtigheid
Melanoom ontaarde moedervlek
Melanose donkere verkleuring
Membraan dun vlies
Menarche eerste maandstonden; begin van de menstruatie en daarmee de puberteit
Mengbaar wat gemengd kan worden
Meningitis hersenvliesontsteking
Menopauze overgangsjaren
Menorragie hevige maandstonden
Menstruatie maandstonden
Mentaal verstandelijk
Mesentericus met betrekking tot het darmscheil
Metabole acidose verzuring van het bloed
Metaboliet stofwisselprodukt
Metabolisatie omzetting in de stofwisseling
Metabolisme stofwisseling
Metaplasie weefselvormverandering
Metastase uitzaaiing
Meteorisme windzucht; opgeblazenheid
Methemoglobinemie aandoening van de bloedkleurstof
Metrorragie onregelmatige baarmoederbloeding
Micel kleine vetdruppel
Microbiologisch met betrekking tot de kleinste levende wezens
Microcirculatie bloedsomloop door de kleinste slagaders
Micrografie zeer klein handschrift
Microgram miljoenste gram
Microniseren verpulveren
Microorganisme kleinste levend wezen
Microscopisch voor het blote oog onzichtbaar
Microsomaal kleinste deeltje in een cel betreffend
Microsporum huidschimmel met kleine sporen
Microvillus bijzonder kleine uitstulping van de celmembraan
Mictie het lozen van urine
Mictiestoornis moeilijkheden bij het plassen
Migraine schele hoofdpijn
Milieu omgeving
Mimiek gezichtsuitdrukking
Mineralisatie afzetting van kalkzouten
Mineralocorticoïde hormoon uit de bijnierschors
Minimaal het kleinst mogelijk
Minimaliseren als onbeduidend voorstellen
Minimum kleinst mogelijke hoeveelheid
Miosis vernauwing van de pupillen
Miotisch wat de pupil vernauwt
Mitose gewone celdeling
Mobilisatie beweeglijk maken
Mobiliteit beweeglijkheid
Modificeren wijzigen
Modulator plaatselijke stop in de weefsels
Moleculair bestaande uit moleculen (kleinste deeltje van stof; dat nog alle eigenschappen van die stof vertoont)
Monitoring bewaking
Monocomponent geneesmiddel zonder nevenbestanddelen
Mononucleose vermeerdering van eenkernige witte bloedlichaampjes
Monotherapie behandeling met één geneesmiddel
Morbiditeit ziektecijfer
Morfinomimetecum stof die als morfine werkt
Mortaliteit sterftecijfer
Motiliteit vermogen om spontaan te bewegen
Motorisch met betrekking tot beweging
Mucociliair met betrekking tot slijmvlies en trilharen
Mucocutaan met bestrekkint tot huid en slijmvliezen
Mucolyticum slijmoplossend middel
Mucopurulent slijmig en etterig
Mucosa slijmvlies
Mucosaprotectiva middelen die het slijmvlies van de maag beschermen
Mucus slijm
Multidosis grote hoeveelheid geneesmiddelen
Multipara vrouw die meer dan eens heeft gebaard
Multipel veelvoudig
Musculair met betrekking tot de spieren
Musculair Relaxans middel dat de spieren ontspant
Musculatuur spierstelsel
Mutageen wat verandering teweegbrengt
Mutatie sprongsgewijze verandering
Mutisme onvermogen om te spreken
Myalgie spierpijn
Myastenia gravis bepaalde vorm van spierzwakte
Myasthenie spierzwakte
Mycobacterie zuurvaste staafjesbacterie
Mycologisch met betrekking tot schimmels
Mycose door een schimmel veroorzaakte ziekte
Mycotisch door schimmels veroorzaakt
Mydriasis verwijding van de pupillen
Mydriaticum pupilverwijder
Myelomatose multipel botaantasting
Myeloom kwaadaardig gezwel van ruggemerg of beenmerk
Myelosuppressie remmende werking op het beenmerg
Myelotoxisch giftig voor het beenmerg
Myocardinfarct hartinfarct
Myocarditis ontsteking van de hartspier
Myoclonus plotselinge samentrekking van de spieren
Myopathie spierziekte
Myopie bijziendheid
Myositis spierontsteking