P

Pacemaker gangmaker; hartprikkelaar
Palliatief verzachtend
Palpebraal met betrekking tot het ooglid
Palpitatie klopping van het hart
Pancreasenzymen enzymen van de alvleesklier
Pancreatitis ontsteking van de alvleesklier
Pancytopenie vermindering van cellen in het bloed
Panniculitis ontsteking van het onderhuidse vetweefsel
Papel huidknobbeltje
Papillair van papillen(knobbeltjes) voorzien
Papillitis ontsteking van de papil (knobbeltje)
Papiloedeem waterzucht van de papil
Paracentese doorprikking
Paradoxaal in strijd met de verwachting
Paradoxale reacties tegenstrijdige reacties
Paradoxale reacties bij benzodiazepines Vooral bij kinderen en oudere patiënten kan in plaats van slaperigheid juist een tegenstrijdige reactie vaker optreden. Dit uit zich in onrust; opwinding; prikkelbaarheid; woedeaanvallen en waanvoorstellen.
Parallel evenwijdig
Paralyse verlamming
Parameter kenmerk
Paranoia achtervolgingswaanzin
Paraplegie verlamming aan beide zijden van het lichaam
Parasitair door parasieten veroorzaakt
Parasympathicolytica middelen met een remmende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel
Parasympathicomimetica middelen met een stimulerende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel
Parasympathicomimeticum geneesmiddel dat de werking van het autonoom zenuwstelsel nabootst
Parathyreoïd met betrekking tot de bijschildklieren
Paraveneus naast de ader
Parenchym klierweefsel
Parenteraal door inspuiting
Parese gedeeltelijke verlamming
Paresthesie tinteling
Pariëtaal tot de wand behorend
Parkinsonisme ziekteverschijnselen met de kenmerken van de ziekte van Parkinson
Paronychia ontsteking van het nagelbed
Parotitis bof
Paroxismaal paroxistisch; in aanvallen optredend
Partikel klein deeltje
Partus baring
Passage ontlasting
Passief niet zelfstandig werkzaam
Pathogeen stof die ziekte veroorzaakt
Pathologisch ziekte
Patiënt zieke
Peak Flow hoogste uitademingssnelheid
Pediatrisch met betrekking tot de kindergeneeskunde
Pediculicide en scabicide middelen middelen tegen (hoofd)luis en schurft
Pediculose luizenplaag
Pelvicus tot het bekken behorend
Pemphigus etterblaasjes
Penetratie binnendringing
Penicillinase verhoogde weerstand tegen penseelschimmel
Penis mannelijk lid
Peptisch wat de spijsvertering bevordert
Peptische aandoeningen maagklachten (zoals zuurbranden) en maagdarmzweren
Per os door de mond
Perceptie waarnemingsvermogen
Percutaan door de huid heen
Perforatie doorboring
Perfusie vohcttoediening
Perianaal rondom de aars
Periarthritis ontsteking rondom een gewricht
Pericarditis hartvliesontsteking
Periduraal rond het harde hersenvlies
Perifeer aan de buitenzijde
Perifere doorbloedingsstoornissen doorbloedingsstoornissen van de armen en benen
Perinataal kort voor en na de geboorte
Perineaal met betrekking tot de bilnaad
Periodiek periodisch; regelmatig terugkerend
Perioraal rondom de mond
Periorbitaal rondom de oogkas
Peristaltiek darmbeweging
Peritonitis buikvliesontsteking
Perivasculair rondom de vaten
Permanent één of meer jaren durend
Permanent blijvend
Permeabiliteit doordringbaarheid
Pernicieus verderfelijk
Peroperatief tijdens een heelkundige ingreep
Peroraal door de mond; bijv. van een intubatie
Persistens persisterend; blijvend; aanhoudend; hardnekkig
Perspiratio huidademhaling
Pertussis kinkhoest
Perversie perversiteit; tegennatuurlijkheid; verdorvenheid
Pessarium vrouwenring
Petechieë kleine puntvormige huidbloedingen
Petit Mal lichte aanval van vallende ziekte
Pigmentatie verkleuring
Pilo-erectie rechtop gaan staan van lichaamsharen
Pityriasis zemelenuitslag
Placebo geneesmiddel zonder werking
Placenta moederkoek
Plasma-Expander geneesmiddel dat de druk van bloed op omliggend weefsel verhoogt
Plasmaproteïne eiwit in het bloedplasma
Plasminogeen eiwit in het bloed
Pleuritis borstvliesontsteking
Plexus netwerk van zenuwen of bloedvaten
Pneumonie longontsteking
Pneumopathie longziekte
Poliomyelitis ontsteking van de grijze stof van het ruggemerg
Polyarthritis ontsteking van meer dan één gewricht
Polydipsie verhoogd dorstgevoel
Polymorf veelvormig
Polyneuritis ontsteking van verschillende zenuwen
Polypeptide keten van een groot aantal met elkaar verbonden aminozuren
Polytherapie
Polyurie vermeerderde urinelozing
Polyvalent meerwaardig
Populatie bevolking
Porfyrie verstoorde vorming van rode kleurstof in het bloed
Positief aanwezig
Post Partum na de bevalling
Posterior aan de achterkant
Postmenopauzaal na de overgangsjaren
Postnataal na de geboorte
Postoperatief na een heelkundige ingreep
Postprandiaal na de maaltijd
Posttraumatisch na een letsel
Postureel met betrekking tot de houding
Potentiëring versterking
Potentialisering versterking van de werking van een geneesmiddel door een ander
Potentie kracht
Potentieel mogelijk
Preëclampsie aanvang van stuipen
Precipitatie neerslag
Precordiaal vóór het hart
Precursor voorloper
Predispositie vatbaarheid
Preklinisch voor de ziekte merkbaar wordt
Preliminair voorafgaand
Preload voorbelasting
Prematuur voortijdig
Premedicatie toediening van geneesmiddelen ter voorbereiding van de patiënt
Premenstrueel voor de maandstonden
Prenataal voor de geboorte
Preoperatief voor de ingreep
Preparaat bereiding
Preputium voorhuid
Presentatie ligging
Presynaptisch het dichtst bij synaps (contactplaats tussen twee neutronen of een neuron en een spier)
Preventie voorkoming
Priapisme aanhoudende oprichting van het mannelijk lid
Primair oorspronkelijk
Primovaccinatie eerste inenting met pokstof
Procedure werkwijze
Procreatie voortplanting
Proctitis endeldarmontsteking
Produktie voortbrenging
Produktief voortbrengend
Profylaxe voorbehoeding
Progestageen zwangerschapshormoon; vrouwelijk geslachtshormoon
Prognose voorspelling van het verloop en de afloop van een ziekte
Progressief voortschrijdend
Prolaps uitzakking
Proliferatie snelle vermenigvuldiging
Proportioneel evenredig
Proptosis uitpuiling van het oog
Propulsief voortstuwend
Prostaathyperplasie – benigne goedaardige vergroting van de prostaat (benigne prostaathyperplasie)
Prostaglandine vetzuur in het lichaam
Prostaglandinesynthetase-remmers bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking
Prostatisme vergroting van de voorstanderklier
Prostatitis ontsteking van de voorstanderklier
Proteïne eiwit
Protease eiwitsplitsende giststof
Proteolytisch eiwitsplitsend
Prothese kunstmatig lichaamsdeel
Protonpompremmers middelen toegepast bij maagklachten (zoals zuurbranden) en maagdarmzweren
Protozo primitief ééncellig organisme
Protrombine bloedstollingsfactor
Protrusie uitpuiling
Proximaal het dichtst bij
Prurigineus jeukend
Prusitus jeuk
Pseudomembraneus met vorming van een schijnbaar membraan (vlies)
Pseudotumor schijngezwel
Psoriasis schubziekte
Psychiatrisch met betrekking tot de behandeling van geestelijke stoornissen
Psychisch geestelijk
Psychogeen door de geest veroorzaakt
Psycholepticum geneesmiddel dat bepaalde geestelijke functies onderdrukt
Psychologisch met betrekking tot het gevoelsleven
Psychomotorisch met betrekking tot bewegingen door de geest veroorzaakt
Psychose geestelijke stoornis
Psychosomatisch met betrekking tot het verband tussen geest en lichaam
Psychotroop wat de geest beïnvloedt
PTCA dotteren (PTCA)
Ptosis verzakking
Puberteit (geslachts)rijpheid
Puerperium kraambed
Pulmonair met betrekking tot de longen
Pulsatie klopping
Punctie prik
Pupildilatatie pupilverwijding
Purgatief middel tegen verstopping
Purpura puntvormige bloedingen
Purulent etterig
Pustuleus met betrekking tot puisten
Pyelitis nierbekkenontsteking
Pyelonephritis ontsteking van nier en nierbekken
Pylorus maaguitgang
Pyodermie etterige huidziekte
Pyogeen etterverwekkend
Pyrexie koorts
Pyrogeen koortsverwekkend
Pyrosis maagzuur