S

Salicylisme vergiftiging door gebruik van salicylpreparaten
Saline zouthoudend
Salivatie speekselvloed
Salpingitis ontsteking van de eileider
Saluretisch met betrekking tot een zoutuitwasser
Saprofyt plant die van organisch afval leeft
Sarcoom kwaadaardig gezwel
Scabicide en pediculicide middelen middelen tegen schurft en (hoofd)luis
Scabies schurft
Scarlatina roodvonk
Schizofrenie chronische aandoening perioden van verwardheid en psychose
Sciatica heupjicht
Sclera harde oogrok
Sclerose ziekelijke verharding
Scotoom blinde vlek in het gezichtsveld
Seborroe talgvloed
Secretie afscheiding
Secretieremmende middelen middelen die de maagsapafgifte remmen (secretieremmende middelen)
Secundair bijkomstig
Sedatie sufheid; slaperigheid
Sedativum kalmerend middel
Sedentair wie een zittend leven leidt
Sediment bezinksel
Sedimentatie bezinking
Segment onderdeel
Sekwester dood weefsel
Selectief uitkiezend
Semisynthetisch van scheikundige oorsprong
Seniliteit geestelijke en lichamelijke ouderdomsverschijnselen
Sensibilisatie gevoelig maken
Sensorieel sensorisch; gewaarwordend; zintuiglijk; m.b.t. het bewustzijn
Septikemie bloedvergiftiging
Septisch rottend
Septum tussenschot
Sequelae nasleep van een ziekte
Seroconversie omslag van seronegatief naar seropositief
Serologisch met betrekking tot serum
Serum bloedwei; het vloeibare van gestold bloed
Shock toestand die ontstaat door acute te geringe bloedtoevoer naar weefsels
door ondervulling van het slagaderlijk systeem
Shunt kunstmatige verbinding tussen twee kanalen of bloedvaten
Sick sinus syndroom bepaalde stoornis in het hartritme
Sigmoïd S-vormige bocht tussen colon decendens en endeldarm
Significant belangrijk
Simultaan gelijktijdig
Singultus hik
Sinusaal met betrekking tot een holte
Sinusitis ontsteking van een bijholte van de neusholte
Skeletachtig met betrekking tot het geraamte
Solutio oplossing
Solvens oplossend geneesmiddel
Somatisch met betrekking tot het lichaam
Somatotrofine groeihormoon
Somnambulisme slaapwandelen
Somnolentie slaperigheid
Soporatief soporeus; m.b.t. diepe slaap; bewusteloosheid
Souffle hartgeruis
Spasme kramp
Spasmodisch met betrekking tot kramp
Spasmolytica middelen die (darm)kramp tegengaan
Spasmolyticum krampstillend middel
Spasticiteit verhoogde spierspanning
Spastisch krampachtig
Species soort
Specifiek kenmerkend
Spectrum kleurenband
Spermatogenese vorming van zaadcellen
Spermicide stof die zaadcellen doodt
Sphincter sluitspier
Spieratrofie vermindering van spierweefsel door het niet gebruiken van de spier of
het niet meer kunnen gebruiken van een spier door een ziekte van het zenuwstelsel
Spierdystrofie erfelijke spierziekte met een geleidelijk optredende voorschrijdende
spierzwakte
Spierrelaxantia spierverslappende middelen
Spinaal met betrekking tot de wervelkolom
Splenomegalie miltvergroting
Spondylitis wervelontsteking
Sporadisch niet algemeen voorkomend
Spotting doorbraakbloeding
Spray nevel
Sputum fluim
Squameus schilferend
Stabilisatie evenwichtstoestand
Stabiliteit duurzaamheid
Standaarddosis gebruikelijke hoeveelheid
Standaardiseren tot een éénheid brengen
Stase stilstand
Statistisch cijfermatig berekend
Status stand; toestand; dossier over patiënt in ziekenhuis
Steady State evenwicht tussen inspanning en zuurstofgebruik
Steatorroe vetontlasting in grote hoeveelheid
Steatose vervetting
Stenose vernauwing
Sterilisatie het doden van ziektekiemen
Steriliteit onvruchtbaarheid
Steroïd verbinding afgeleid van koolwaterstof
Stevens-Johnson syndroom ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts; rode vlekken op
de huid; gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom).
Stimulans opwekkend middel
Stomatitis ontsteking van het mondslijmvlies
Stomatologisch met betrekking tot de mondholte
Strabismus scheelzien
Stress spanning
Stria huidstriem
Structureel met betrekking tot de opbouw van een geheel
Struma krop
Stupor verminderd bewustzijn
Subacuut van betrekkelijk korte duur
Subarachnoïdaal onder het spinnewebvlies gelegen
Subcapsulair onder een kapsel
Subconjunctivaal onder het oogbindvlies
Subcutaan onderhuids
Subjectief persoonlijk
Subklinisch nog niet waarneembaar
Sublinguaal onder de tong
Substantie stof
Substitutie vervanging
Substraat stof waarop een giststof inwerkt
Sudden death (plotselinge hartdood) In een zeer sporadisch geval is een plotselinge hartstilstand gemeld
Superinfectie bijkomende besmetting
Supervisie toezicht
Supine achteroverliggend; traag
Supplement bijvoeging
Suppositorium zetpil
Suppressief onderdrukkend
Suppuratie ettering
Supraventriculair boven de hartkamers
Surditas doofheid
Suspensie vloeistof met onoplosbare deeltjes
Sympathicolytica middelen met een remmende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel
Sympathicomimeticum middel met opwekkende werking
Sympatisch medegevoelig
Symptomatisch met betrekking tot ziekteverschijnselen
Symptomatische behandeling behandeling van de verschijnselen zonder de onderliggende oorzaak te
bestrijden
Symptomatologie leer van de ziekteverschijnselen
Symptoom ziekteverschijnsel
Synaptisch met betrekking tot onderling contact tussen zenuwcellen
Syncope plotseling bewustzijnsverlies
Syndroom ziektebeeld
Syndroom (ziekte) van Alzheimer dementie (syndroom (ziekte) van Alzheimer)
Synergistisch samenwerkend
Synoviaal met betrekking tot de slijmvliesbekleding
Synovitis gewrichtsontsteking
Synthese samenstelling
Systematisch stelselmatig
Systemisch over het hele lichaam verspreid
Systolisch met betrekking tot de samentrekking van de hartkamers