T

Tachyaritmie onregelmatige
Tachycardie snelle hartslag
Tachycardie versnelde hartslag (tachycardie)
Tendinitis peesontsteking
Tendovaginitis peesschede-ontsteking
Tenosynovitis ontsteking van de peesschede
Tensie druk
Tensio-actief van invloed op de oppervlaktespanning
Teratogeen wat misvormingen veroorzaakt
Teratologisch met betrekking tot misvormingen
Terminaal in het eindstadium
Test proef
Testiculair met betrekking tot de teelbal
Tetanie verhoogde spierprikkelbaarheid
Tetanus klem
Thalamus grijze stof van de tussenhersenen
Theoretisch wat niet in de werkelijkheid voorkomt; m.b.t. op feiten en wetten berustende
wetenschappelijke kennis die niet proefondervindelijk aan de praktijk
is getoetst.
Therapeutisch genezend; op de geneeswijze betrekking hebbend
Therapie geneeswijze; behandeling
Thermisch met betrekking tot warmte
Thermoregulatie handhaving van warmte-evenwicht
Thoracaal met betrekking tot de borstkas
Thromboflebitis aderontsteking met de vorming van een bloedstolsel; vaak te voelen als
een pijnlijke wat harde streng met erboven een rode huid
Thrombolyticum middel dat bloedproppen oplost
Thrombus bloedprop
Thyreomimeticum stof die de schildklierwerking stimuleert
Thyrostaticum stof die de schildklierwerking remt
Thyrotoxicose overmatige produktie van schildklierhormoon
TIA voorbijgaande stoornis in de bloedvoorziening van de hersenen die weinig
of geen restverschijnselen nalaat (TIA)
Tic zenuwtrekking
Tinea Pedis schimmelziekte aan de voet
Tinnitus oorsuizen
Titer hoogste verdunning van een stof die nog werkzaam blijft
Tofus jichtknobbel
Tolerantie verdraagzaamheid
Tomografie röntgenfoto waarbij slechts één vlak scherp wordt
afgebeeld
Tonisch met betrekking tot spanning
Tonsillitis amandelontsteking
Tonus spierspanning
Topisch plaatselijk
Torsade De Pointes heel snelle hartwerking
Torsie draaiing
Torticollis scheefhals
Toxemie bloedvergiftiging door organische gifstof
Toxiciteit giftigheid
Toxicologisch met betrekking tot gifstoffen
Toxicomanie verslaving aan gifstof
Toxine gifstof
Toxisch giftig
Toxisch epidermale necrolyse ernstige; plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met
koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid
Toxoplasmose klierziekte veroorzaakt door het toxoplasma
Tracheitis ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp
Trachoom korrelachtige ontsteking van het oogbindvlies
Tractus vezelbundel
Tranquillizer middel dat opwindingstoestanden bedaart
Transaminase giststof die een aminogroep van de ene stof op de andere kan overdragen
Transcutaan door de huid heen toegediend
Transdermaal door de huid
Transfer overdracht
Transformatie verandering
Transfusie inbrengen van bloed in het bloedvatenstelsel
Transit doorvoer
Transitoir transitoor; van voorbijgaande aard
Transmissie overbrenging
Transplantatie overplantig
Transuretraal door de urinebuis
Traumatisch door een letsel ontstaan
Tremor beving
Tricyclisch
Triggerzone pijnpunt
Trismus kaakkramp
Trivalent driewaardig
Trofisch met betrekking tot de voeding van de weefsels
Trombo-embolie bloedvatverstopping door bloedprop
Trombocytenaggregatieremmers middelen die het vormen van bloedstolsels tegengaan
Trombocytopenie verlaagd aantal bloedplaatjes
trombocytopenie bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe
plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie)
Trombocytose verhoogd aantal bloedplaatjes
Tromboflebitis ontsteking van de vaatwand met vorming van bloedproppen
Trombose vorming van bloedprop in bloedvat of hart
Tuba tube; trompetvormig
Tuberculeus met betrekking tot tuberculose (door de tuberkelbacil veroorzaakte infectieziekte
vnl. in de longen)
Tuberculostaticum middel tegen tuberculose
Tubulair tubuleus; in de vorm van een buisje; buisjes betreffend
Tumor gezwel
Turnover verloop
Tympanum trommelholte van het oor; het middenoor