U

Ulceratie verzwering
Ulcerogeen wat zweervorming bevordert
Ulcus zweer
Ulcus Crusis zweer aan het onderbeen
Ulcus Pepticum zweer van het maag-darmkanaal
Uniform éénvormig
Unilateraal éénzijdig
Unit-Dosis gewone hoeveelheid van een geneesmiddel
Uremie bloedvergiftiging door onvoldoende werking van de nieren
urethrastrictuur vernauwing van de urethra (urinebuis), in de regel het gevolg van een
genezen urethritis gonorrhoica (ontsteking van de urinebuis als gevolg
van een geslachtsziekte), vaak ook door trauma, waardoor de mictie (urineren)
lang duurt
Urethritis onsteking van de urinebuis
Urgentie dringende noodzaak
Uricosuricum middel dat de urinezuuruitscheiding bevordert
Urinair met betrekking tot urine
Urineretentie achterblijven van urine in de blaas ten gevolge van een gestoorde blaaslediging
(urineretentie)
Urogenitaal met betrekking tot de urinewegen en de geslachtsorganen
Urografie röntgenfoto van de urinewegen
Urticaria netelroos; huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten
of urticaria)
Uterus baarmoeder
Uterusspasmolytica middelen die weeënactiviteit verminderen (uterusspasmolytica)
Uveitis ontsteking van het oogvlies