V

Vaccin entstof
Vaccinatie inenting
Vaccinia ziektetoestand na inenting
Vagaal met betrekking tot de zwervende zenuw (tiende hersenzenuw)
Vaginaal met betrekking tot de schede
Vagolitisch alsof de werking van de zwervende zenuw (tiende hersenzenuw) onderbroken
is
Vagotenie verschuiving van het evenwicht in het zenuwstelsel
Validiteit geldigheid
Valvula klepje
Variabiliteit veranderlijkheid
Variatie geringe afwijking
Varicella waterpokken
Varix spatader
Vasculair met betrekking tot de bloedvaten
Vasculitis vaatonsteking
Vasoactief van invloed op de omvang van bloedvaten
Vasoconstrictie vaatvernauwing
Vasodilitatie vaatverwijding
Vasomotorisch van invloed op de omvang van bloedvaten
Vasopressor stof die de samentrekking van spierweefsel bevordert
Vegetatief buiten het bewustzijn om
Vehiculum drager
Venerisch met betrekking tot de geslachtsziekten
Veneus met betrekking tot de aders
Ventilatie luchtverversing
Ventraal aan de buikzijde
Ventriculair met betrekking tot de orgaanholte
Verhoogde lipidenspiegel verhoogd vetzuur- en cholesterolgehalte
Vertebraal met betrekking tot de wervels
Vertigo duizeligheid
Vesicaal met betrekking tot de blaas
Vestibulair met betrekking tot het evenwichtsorgaan
Vestibulaire toxiciteit bij aminoglycosiden beschadiging van het evenwichtsorgaan die zich kan uiten in duizeligheid
(
Vigiliteit waakzaamheid
Viraal door een virus veroorzaakt
Virilisatie vermannelijking
Visceraal met betrekking tot de ingewanden
viscerale vetwaarde visceraal vet – vet rond de organen
Viscositeit kleverigheid
Visioen droombeeld
Visueel met betrekking tot het zicht
Visuele hallucinaties het zien van dingen die er niet zijn
Visusstoornissen stoornissen in het zien
Vitale Capaciteit nuttige longinhoud
Vitale kenmerken bij een depressie begeleidende verschijnselen bij een ernstige neerslachtigheid zoals
interesseverlies; gebrek aan eetlust; gewichtsverlies; gebrek aan gevoel;
schuldgevoelens; dagschommelingen in somberheid (vitale kenmerken bij
een depressie)
Vitreus glasachtig
Voluntarius vrijwillig
Vomitus braaksel
Vulvair met betrekking tot de schaamspleet
Vulvovaginitis ontsteking van de schaamspleet en de schede