X

Xanthoom gelige verhevenheid op de huid
Xanthopsie geelzien
Xeroftalmie uitdroging van het hoornvlies
Xerostomie droge mond